Alle ansatte på Tjøme og Nøtterøy blir jo sagt opp i nåværende kommuner 31.12.2017, og ansatt iFærder kommune fra 1.1.2018.
De nye avtalene vil komme litt ut på nyåret, det er mange avtaler som skal fornyes.
Vi ber om at alle ansatte sjekker at den nye avtalen inneholder det samme som den dere har nå.
Er noe endret, skal det foreligge en endringsavtale.
De som ikke har sine avtaler hjemme, kan be om en kopi fra egen personalmappe.