ALMANAKKINFO

De medlemmer som ønsker det kan motta Fagforbundets almanakk for 2018 gratis hjem i posten.

Vi har bestilt et opplag på 100.000 og mener det vil være med å dekke behovet..

Almanakkene vil være på lager og klare til utsending fra uke 43.

Mer informasjon blir lagt ut på Fagforbundets nettsider, OSS tillitsvalgte, og videre med annonser i Fagbladet på nett og i blad(okt./nov/des.)

Det henstilles til at medlemmene selv bestiller i nettbutikken: https://nettbutikk.fagforbundet.no/handboker.html for å unngå press og lang ventetid på telefonen deres (tlf. 21 07 25 93)
Eposter som kommer inn til forbundet håndteres fortløpende.