Da har fana hatt sitt første offentlige oppdrag, på en strålende 1.mai.