Kontroll -og revisjonskomitèen går hvert år gjennom regnskapet til foreningen

Leder: Gunn Elisabeth L. Hübner

Personlig vara: Finn Christian Aarum

Medlem: Frank Kulø Hagen

Vara: Eirik Kinander