Leder
Christin Løkeberg
E-post: fagforbundet.oyene@gmail.com
Mobil: 915 53 725

Postadresse:
Fagforbundet Færder
pb. 47, Borgheim
3163 Nøtterøy

HTV  
Marita Solberg
Mobil: 902 51 960
E-post: marita.solberg@faerder.kommune.no

OTV Runa R. Tonheim                                                                         Mobil: 41333019                             runa.russoy.tonheim@faerder.kommune.no

       Besøksadresse HTV:
       Semsveien 7 , 2.etasje

Postadresse HTV:
Fagforbundet Færder
pb 47, Borgheim
3163 Nøtterøy
  
       NESTLEDER
       Alexander Bommen
       Mobil: 920 17 351