Nytt i Ferieloven fra 1.7.2014

Ferieloven er vedtatt endret av stortinget med virkning fra 1. juli 2014. Endringene innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom

Endringen innebærer at arbeidstaker allerede fra første fraværsdag kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ferie senere i året. Hovedtariffavtalen kap. 1 § 7 pkt 7.1 endres tilsvarende til en virkedag.

Arbeidstaker må som i dag, dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring som må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

NB! Arbeidsuførheten må være 100 % for å gi rett til å få ferie utsatt/erstattet.

Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet og overføring av ferie Dagens adgang til å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie, som ikke er avviklet på grunn av sykdomsfravær eller foreldrepermisjon, er nå opphevet.

Endringene innebærer at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår.

Dersom overført ferie heller ikke blir avviklet i påfølgende ferieår, vil ferien tilsvarende bli overført videre til det påfølgende ferieår og det kan skje en opphoping av manglende avviklet ferie.

Lovendringene berører ikke adgangen til å få feriepenger utbetalt når arbeidsforholdet opphører, jf. ferieloven § 11 (3).