HUSK Å GI OSS BESKJED NÅR DU…

  • ENDRER NAVN, FÅR NY ADRESSE ELLER NY E-POST ( hvis ikke, får du ikke medlemsbladet og annen viktig informasjon)
  • BYTTER JOBB, ARBEIDSPLASS/ ARBEIDSGIVER, ENDRER STILLINGPROSENT
  • GÅR FRA Å VÆRE YRKESAKTIV TIL  ARBEIDSAVKLARING, ULØNNET PERMISJON ELLER LIGNENDE
  • BLIR MIDLERTIDIG ELLER VARIG UFØR (100 %) ( du kan fortsatt være medlem, kontingent pr. år blir kr.441,-)
  • BLIR PENSJONIST (alderspensjonist eller AFP) (kontingent pr. år kr.441,-)
  • BLIR ARBEIDSLEDIG/PERMITTERT
  • MÅ OVERFØRE MEDLEMSSKAPET TIL ANNEN FAGFORENING (ved jobb i annen kommune)
  • VIL MELDE DEG UT – UTMELDING MÅ VÆRE SKRIFTLIG (ingen blir automatisk utmeldt)
  • STARTER UTDANNING/STUDIER (du blir studentmedlem hvis du ikke har arbeidsinntekt som overstiger grensen til Statens Lånekasse for Utdanning) HUSK Å SØKE OM STIPEND!!

TAKK FOR HJELPEN , DA VI IKKE AUTOMATISK FÅR BESKJED FRA ARBEIDSGIVER, NAV ELLER ANDRE BRUK GJERNE VÅRT ENDRINGSSKJEMA – hent det på hjemmesiden her – Opplysnings- og endringsskjema